Kop van Drenthe


In de Kop van Drenthe, grofweg van het Fochteloërveen tot De Onlanden, gaan verschillende partners samenwerken om het landelijk gebied klimaatbestendig te maken. Door klimaatverandering krijgen we in het gebied steeds vaker te maken met heftige, langdurige regenval en ook perioden van droogte. Dit kan zorgen voor overlast, maar biedt ook kansen voor onder andere landbouw en natuurontwikkeling.

Het plan

We gaan aan de slag met een nieuwe visie op de inrichting van de Kop van Drenthe. Het uiteindelijke doel is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het gebied, waarbij het gebruik en de inrichting van het landschap aantrekkelijk, herkenbaar, maar ook weerbaar is voor de komende decennia. Het nieuwe plan moet ervoor zorgen dat in droge periodes voldoende water beschikbaar is, wateroverlast en mogelijke waterschade door hevige regenval zoveel mogelijk beperkt wordt en de (water)kwaliteit in het gebied op orde is.

Waar staan we nu?

De partners starten in de winter van 2023 de verkenning voor de thema’s water, landbouw en landschap in dit gebied. Hiervoor onderzoeken we hoe het hele watersysteem op dit moment werkt en welke rol de bodemopbouw heeft. Ook brengen we het landbouwsysteem in beeld en kijken we naar het systeem van landschapswaarden en ecologie. Voor alle invalshoeken staat de vraag centraal: waar is droogte of juist teveel water een probleem, en waar is kans om water vast te houden? De onderzoeken brengen in beeld waaraan de komende jaren gewerkt moet worden en wat prioriteit heeft.

Na de eerste onderzoeken, die naar verwachting de komende herfst in concept gereed zijn, gaan de partijen inwoners betrekken bij de ‘Aanpak Kop van Drenthe’.

Met wie doen we dit?

Prolander, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Drenthe, Waterbedrijf Groningen, gemeentes en landbouw- en natuurorganisaties werken samen aan één gezamenlijke visie voor het gebied.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Kop van Drenthe?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Noordwest-Drenthe.