Broekenloop


Tussen Zeijen en Peest stroomt de Broekenloop. Komende jaren wordt de beek en het gebied daaromheen opnieuw ingericht. Dat is nodig om de waterhuishouding van de beek te herstellen, de natuur te versterken en het gebied toekomstbestendig te maken.

Het plan

De huidige beek is behoorlijk onnatuurlijk. Hij is vrij diep en de oevers zijn stijl. Dat is handig voor het onderhoud van de beek, maar minder goed voor de natuur zelf. Het water wordt namelijk snel afgevoerd, wat leidt tot droogte in het gebied.

Het plan is om de Broekenloop weer terug te brengen naar een vorm die beter past bij de omgeving en minder nadelen heeft voor de natuur. Daarvoor onderzoeken we hoe de beek er van nature uitzag en welk ontwerp van de beek het beste past bij het natuurgebied. Om hier meer zicht op te krijgen, doen we verschillende onderzoeken, waaronder bodemonderzoek.

Waar staan we nu?

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd in het gebied van de Broekenloop om het gebied beter te leren kennen. We onderzochten bijvoorbeeld hoe het oppervlaktewater wordt aan- en afgevoerd in het gebied. Ook hebben we gelet op het effect dat mogelijke maatregelen uiteindelijk in de praktijk kunnen hebben. Daarnaast keken wij naar mogelijkheden voor natuurontwikkeling en de effecten daarvan op de landbouwgronden in het gebied. Door deze onderzoeken weten we beter hoe het systeem van de Broekenloop in elkaar zit en hebben we meer zicht op wat er allemaal mogelijk is in het gebied.

Met deze kennis is een eerste ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Broekenloop. Op dit moment voeren we nog meer onderzoek uit om te kijken of het nieuwe ontwerp inderdaad past bij het gebied. Met deze gegevens kunnen we het ontwerp verder uitwerken. Naar verwachting delen we eind 2024 de eerste plannen voor het gebied met de omgeving.

Met wie doen we dit?

In opdracht van Provincie Drenthe werkt Prolander samen met Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest en de Boermarke Zeijen aan een toekomstbestendige Broekenloop.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de Broekenloop?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Noordwest-Drenthe.