Gebiedspartners

Bij de herinrichting van Drenthe Noordwest zijn verschillende partijen betrokken. In opdracht van de provincie Drenthe werkt uitvoeringsorganisatie Prolander aan de verschillende opgaven. Dit doet zij samen met de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen, waterschap Noorderzijlvest, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting het Drentse Landschap en particuliere eigenaren.

BAC Noordwest-Drenthe

Met de instelling van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Noordwest-Drenthe is er één commissie die de voortgang van de gebiedsontwikkeling stuurt en bewaakt. De Commissie adviseert over de samenhang tussen de plannen voor natuurherstel en bevordert de samenwerking tussen betrokken partijen.

De commissie bestaat uit bestuursleden van Provincie Drenthe, Prolander, Gemeente Noordenveld, Gemeente Tynaarlo, Waterschap Noorderzijlvest, Waterbedrijf Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord.

Agendalid zijn Het Drentse Landschap, Gemeente Assen. Gemeente Midden-Drenthe, Agrarische natuur Drenthe en Waterschap Drents Overijsselse Delta.