Oostervoortsche Diep


Het Oostervoortsche diep stroomt tussen Norg en Lieveren. De afgelopen jaren heeft dit gebied een meer natuurlijke en toekomstbestendige inrichting gekregen. We hebben gewerkt aan een  waterberging en een hoger waterpeil. Zo krijgt het gebied een gezonde waterhuishouding en komt haar natuurlijke vegetatie weer terug.

Het plan

Lange tijd was het Oostervoortsche diep ingericht voor de landbouw. Het waterpeil moest laag blijven en daarvoor werd water uit de beek weggevoerd. Dit leidde tot problemen in het gebied: in natte periodes werd het omliggende land te nat en in droge periodes liep de beek zo goed als leeg.

Het Oostervoortsche diep heeft nu een meer natuurlijke inrichting die het gebied gereed maakt voor de toekomst. Daarvoor werken we op verschillende manieren aan de waterhuishouding in het gebied. Zo zijn kades om het gebied aangelegd en is een speciale stuw (een knijpstuw) aangelegd om water binnen bepaalde gebieden vast te kunnen houden. Op andere plekken zijn de kades juist weggehaald, zodat het water weer de ruimte heeft als dat nodig is. Zo zorgen we voor een goede waterberging en kunnen we wateroverlast beperken. Daarnaast is een gemaal gebouwd en een waterwindmolen geplaatst, om water van lagergelegen gebieden naar hogere niveaus te verplaatsen. Op die manieren brengen we het waterpeil omhoog, zodat natuurlijke vegetatie kan terugkeren.

Waar staan we nu?

De werkzaamheden zijn gestart in 2016 en afgerond in 2019. Voor nu staan er geen specifieke werkzaamheden meer op de planning. We blijven kijken naar het gebied en naar wat er in de toekomst kan gebeuren.

Met wie doen we dit?

Prolander werkt in opdracht van Provincie Drenthe en samen met Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Noordenveld aan een toekomstbestendig Oostervoortsche diep.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het Oostervoortsche Diep?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Noordwest-Drenthe.