Deelgebieden

Peizerdiep

Tussen de Sterrebosstuw en de Onlanden stroomt het Peizerdiep. Deze beek en het omliggende gebied worden opnieuw ingericht, om de natuur toekomstbestendig te maken. Er ligt nu een eerste ontwerp voor het gebied en aan de hand van nieuwe onderzoeken wordt het ontwerp aangescherpt.

Broekenloop

Tussen Zeijen en Peest stroomt de Broekenloop. Komende jaren wordt de beek en het gebied daaromheen opnieuw ingericht om de natuur te versterken. Dit doen we door het beekprofiel en de waterpeilen aan te passen. Ook worden een aantal sloten gedempt en op een aantal plekken voedselrijke bodem afgeplagd.

Oostervoortsche Diep

Het Oostervoortsche diep stroomt tussen Norg en Lieveren. De afgelopen jaren heeft dit gebied een meer natuurlijke en toekomstbestendige inrichting gekregen. We hebben gewerkt aan de waterberging en een hoger waterpeil. Zo krijgt het gebied een gezonde waterhuishouding en komt zijn natuurlijke vegetatie weer terug.

Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een van de laatste gebieden met hoogveen in West-Europa. Dit natuurgebied op de grens van Drenthe en Friesland heeft het zwaar door verdroging. We werken nu aan een goede balans in de waterhuishouding, zodat het gebied kan herstellen en blijft bestaan.

Onlanden

De Onlanden is een natuur- en waterbergingsgebied tussen Peize, Eelde en de stad Groningen. Bij heftige regenval stroomt het water richting dit lagergelegen gebied. We maken nu meer ruimte in de Onlanden om water uit omliggende gebieden tijdelijk op te vangen en overstromingen te voorkomen.

Veenhuizen

Het dorp Veenhuizen staat bekend om zijn cultuurhistorisch erfgoed en kent prachtige natuur. De afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid over gronden in het gebied opnieuw verdeeld en is een nieuw fietspad aangelegd. Voor nu is de opdracht voor de landinrichting van dit gebied afgerond.

Kop van Drenthe

In de Kop van Drenthe, grofweg van het Fochteloërveen tot De Onlanden, gaan verschillende partners samenwerken om het landelijk gebied klimaatbestendig te maken. Door klimaatverandering krijgen we in het gebied steeds vaker te maken met heftige, langdurige regenval en ook perioden van droogte. Dit kan zorgen voor overlast, maar biedt ook kansen voor onder andere landbouw en natuurontwikkeling.