Fochteloërveen


Het Fochteloërveen is een van de laatste gebieden met hoogveen in West-Europa. Dit natuurgebied op de grens van Drenthe en Friesland heeft het zwaar door verdroging. We werken nu aan een goede balans in de waterhuishouding, zodat het gebied kan herstellen en blijft bestaan.

Het plan

Voor het Fochteloërveen is een goede waterhuishouding extra belangrijk. Het is een hoogveengebied en dat is kwetsbare natuur die vraagt om een vochtig klimaat. Op dit moment is uitdroging een serieuze bedreiging voor het Fochteloërveen. Er zijn namelijk langere periodes met weinig regen als gevolg van de klimaatverandering en daarnaast wordt een deel van het water uit het gebied afgevoerd.

Om de verdroging tegen te gaan, werken we aan het herstel van de kades. Met goede kades kan het gevallen regenwater zoveel mogelijk in het gebied vastgehouden worden. Daarom worden de huidige houten kades vervangen door kades van zand en leem.

Waar staan we nu?

We werken nu aan het herstel van de kades. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden voorbereid en eind 2022 zijn we begonnen met de uitvoering.

Met wie doen we dit?

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Fryslân en Drenthe, de gemeenten en de waterschappen werken samen aan een toekomstbestendig Fochteloërveen.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het Fochteloërveen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Noordwest-Drenthe.

Meer over het Fochteloërveen

Meer informatie over het Fochteloërveen kunt u vinden op de website van Natuurmonumenten.