Beleven, benutten, beschermen

In Noordwest-Drenthe komen prachtige landschappen samen. Vanaf het Fochteloërveen tot aan de Onlanden wisselen hoogveen, beekdalen en moerasnatuur elkaar af. Water is hier de verbindende factor. Om het systeem optimaal te laten functioneren zijn herstelmaatregelen nodig en worden beekdalen opnieuw ingericht. Watergangen zijn ondieper, smaller en weer meanderend gemaakt. De grondwaterstand is verhoogd en in tijden van langdurige regenval functioneren de beekdalen als waterbergingsgebied. Zo zorgen we in Drenthe dat Groningen droge voeten houdt.


Inmiddels zijn we begonnen aan het laatste deel van de herstelmaatregelen. In de deelgebieden Peizerdiep en Broekenloop onderzoeken we momenteel mogelijkheden om de natuur te versterken. Met de herinrichting van deze laatste gebieden vergroten we de biodiversiteit en geven we ruimte aan zeldzame dieren zoals kraanvogels, zeearenden en otters. Daarnaast creëren we ruimte voor water en zorgen we voor recreatiemogelijkheden. Zo beleven, benutten en beschermen we onze prachtige natuur.

Nieuwsbrief Noordwest-Drenthe

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Noordwest-Drenthe?

Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Programma Natuurlijk Platteland

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Nieuws