Peizerdiep


Tussen de Sterrebosstuw en de Onlanden stroomt het Peizerdiep. Deze beek en het omliggende gebied worden opnieuw ingericht om de natuur toekomstbestendig te maken. Er ligt nu een eerste ontwerp voor het gebied en er worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd om het ontwerp aan te scherpen.

Het plan

Het Peizerdiep wordt naar een vorm gebracht die beter past bij de omgeving en minder nadelen heeft voor de natuur. Dat houdt onder andere in dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden en vertraagd wordt afgevoerd. Dat voorkomt overstromingen en helpt bij het behoud van de veenbodem in het gebied. Naast het vertragen van de waterafvoer wordt ook de sponswerking van het land versterkt, wat eveneens de toenemende droogte in de zomer vermindert. Daarnaast bereiden we de natuur in het gebied uit als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), dat bijdraagt aan het robuuster maken van de Nederlandse natuur. De NNN-doelen, en daarmee deze herinrichting, zijn onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland.

Waar staan we nu?

Op basis van verschillende onderzoeken in het gebied is een eerste ontwerp gemaakt. Met nieuwe onderzoeksresultaten werken we het ontwerp verder uit. Naar verwachting delen we de eerste plannen met de omgeving in de zomer van 2024. Daarna werken we toe naar een definitief ontwerp voor het Peizerdiep.

Met wie doen we dit?

Prolander werkt samen met Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Noordenveld en Waterschap Noorderzijlvest aan een toekomstbestendig Peizerdiep.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het Peizerdiep?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Noordwest-Drenthe.

Storymap Peizerdiep

Wilt u meer weten over het Peizerdiep en bent u benieuwd naar de eerste plannen voor het gebied? Bekijk hier de Storymap Peizerdiep.