Veenhuizen


Het dorp Veenhuizen staat bekend om zijn cultuurhistorisch erfgoed en kent prachtige natuur. De afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid over gronden in het gebied opnieuw verdeeld en is een nieuw fietspad aangelegd. Voor nu is de opdracht voor de landinrichting van dit gebied afgerond.

Het plan

Lange tijd had het Rijk een grote verantwoordelijkheid binnen Veenhuizen en beheerde zij veel grond in het gebied. Het Rijk heeft zich nu teruggetrokken en de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van gronden is overgedragen aan de gemeente en waterschappen.

Er is een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van Veenhuizen. Bij het opstellen van dat plan hebben we ook gekeken wat we nog meer kunnen doen om het landschap te versterken. Ook was er ruimte voor kavelruil. Dat betekent dat grondeigenaren onderling landbouwgronden kunnen ruilen.

Waar staan we nu?

Het inrichtingsplan is af en voor een groot deel uitgevoerd: de verantwoordelijkheid van beheer en onderhoud van de gronden is opnieuw verdeeld en er is een nieuw fietspad aangelegd.

Op dit moment zijn er te veel vragen en onzekerheden om te beginnen met het onderling ruilen van landbouwgronden. We hebben daarom een pilot gestart, waarin we kijken hoe we invulling kunnen geven aan verschillende doelen in het gebied en hoe we kunnen omgaan met de knelpunten die er zijn. De agrariërs in het gebied hebben een grote rol in deze pilot: zij namen zelf initiatief en zijn, in overleg met diverse gebiedspartners, de mogelijkheden voor het gebied gaan verkennen.

Met wie doen we dit?

Prolander werkt in opdracht van provincie Drenthe en samen met de gebiedspartijen,  Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Noorderveld, Waterschap Noorderzijlvest, LTO-Noord, het Kadaster, natuurorganisaties en de agrariërs in het gebied.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Veenhuizen?

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Noordwest-Drenthe.