Verhelderende inloopbijeenkomst Peizerdiep


Het eerste schetsontwerp voor het Peizerdiep is op dinsdag 21 mei toegelicht tijdens een bijeenkomst voor direct omwonenden van het projectgebied. In café Bij Boon in Peize stonden verschillende deskundigen klaar om in gesprek te gaan over de plannen en vragen te beantwoorden. We blikken terug op een geslaagde bijeenkomst met verhelderende vragen en opmerkingen van ongeveer dertig direct betrokkenen.

Zeven thema’s voor het Peizerdiep

Met behulp van zeven posters werden de plannen voor het Peizerdiep gepresenteerd. Elke poster gaf meer informatie over één specifiek thema van de herinrichting van het beekdal, zoals waarom het gebied opnieuw ingericht wordt, de lagen waarmee het landschap is opgebouwd en uiteindelijk het eerste schetsontwerp voor de herinrichting van het beekdal van het Peizerdiep. De posters kunt u hiernaast bekijken.

Verschillende deskundigen van Prolander, Provincie Drenthe, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Noordenveld, Staatsbosbeheer en Arcadis waren aanwezig om vragen te beantwoorden en de ideeën over de plannen te horen. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Opmerkingen, tips en vragen zijn met briefjes geplakt op de poster van het projectgebied en ook in de grote melkbus bij de uitgang zijn meerdere briefjes met tips en opmerkingen verzameld.

In gesprek

In de middag en avond konden bezoekers op hun eigen tempo het verhaal van het Peizerdiep en het schetsontwerp bekijken en hierover vragen stellen. Er kwamen veel positieve reacties op de bijeenkomst en de mogelijkheid om over de plannen in gesprek te gaan. Naast positieve geluiden over de plannen en de ontwikkeling van de natuur, waren er ook wat zorgen. Met name over de lokale gevolgen die de herinrichting kan hebben. Sommige opmerkingen vroegen om meer persoonlijke en gedetailleerde informatie. Daarom zullen er met desbetreffende bewoners extra gesprekken gevoerd worden om deze meer specifieke vragen goed te kunnen beantwoorden.

De herinrichting Peizerdiep

De gepresenteerde plannen voor het Peizerdiep gaan over de eerste fase van de herinrichting van het beekdal. In deze fase krijgt het Peizerdiep, onder andere, weer de ruimte om door het landschap te meanderen, worden verschillende typen natuur gerealiseerd en worden de culturele waarden van het gebied behouden en hersteld.

De gepresenteerde plannen dienen als startpunt voor de verdere uitvoering van de herinrichting.  De volgende stap in het proces is om het schetsontwerp verder uit te werken tot een voorlopig inrichtingsplan. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgehaalde ideeën en opmerkingen van de inloopbijeenkomst. Het streven is om dit inrichtingsplan eind 2024 te kunnen delen met de omgeving en de uitvoering van de werkzaamheden in 2026 te beginnen.

Bent u benieuwd naar de plannen voor het projectgebied? Bekijk de storymap Peizerdiep.