In gesprek met onze partners: Natuurmonumenten


Prolander werkt in Noordwest-Drenthe samen met verschillende partners om de natuur te herstellen en versterken. Zo ook met Natuurmonumenten, een vereniging die zich in heel Nederland inzet voor de natuur en zelf grond bezit en beheert. We spreken met Arjan Oosterhoff, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten over het werk in Drenthe en de samenwerking met Prolander.

Wat doet Natuurmonumenten in Noordwest-Drenthe?

Natuurmonumenten bezit en beheert gebieden verspreid over Noordwest-Drenthe. Denk aan het Norger Esdorpenlandschap, een groot deel van de Onlanden en de landgoederengordel bij Eelde-Paterswolde. Natuurmonumenten heeft maar liefst 922.000 leden. Arjan legt uit dat de mogelijkheid om lid te worden Natuurmonumenten tot een unieke gebiedspartner maakt. “Natuurmonumenten is een vereniging die sinds 1905 bestaat met het doel om natuur en landschap te beschermen, behouden en ontwikkelen. Door lid te worden, kom je op voor de natuur.”

Samenwerking met Prolander

“Prolander voert voor de provincie Drenthe opgaves uit in het landelijk gebied”, vertelt Arjan. “Die gaan over natuurontwikkeling, landbouw en water vasthouden: thema’s die invloed hebben op de kwaliteit van onze natuurgebieden. Door gezamenlijk aan de opgaves in het landelijk gebied te werken en plannen met elkaar af te stemmen, ontstaat wederzijds begrip en kom je tot een beter resultaat.”

Een breed gedragen plan

Arjan vindt de gebiedsinrichting voor het Peizerdiep een mooi voorbeeld van deze samenwerking. Prolander heeft daar de opgave om het Peizerdiep meer te laten meanderen en natte vegetatie en bloemrijke graslanden te realiseren. “Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particuliere eigenaars hebben er gronden. Prolander zorgt er als procesbegeleider voor dat alle betrokken partijen aangehaakt zijn. Zo kunnen we ook als Natuurmonumenten ons belang inbrengen in het proces. Samen met Prolander maken we een gebiedsinrichting, waarin alle doelen en belangen worden meegenomen. Dus water vasthouden, natuurontwikkeling, wonen, bodem, biodiversiteit, noem maar op.”

Soorten keren terug

“Er zijn al veel gebiedsprocessen geweest waarvan je nu de resultaten ziet. Zoals bij de Tempelstukken en het Groote Diep. Daar zie je dat de natuur terugkeert, dat kwel de hooilanden weer bereikt, dat er weer orchideeën en ratelaars zijn en de graslanden bloemrijker worden. In heel Noordwest-Drenthe zijn soorten terug van weggeweest: in het Norger Esdorpenlandschap zien we weer zeearenden en kraanvogels en ook bevers vinden opnieuw een plek. Dat soorten die bijna verdwenen waren nu weer terugkomen, vind ik gaaf om te zien.”

Droom

Toch heeft de natuur het nog altijd zwaar. “Je ziet dat insecten en planten het moeilijk hebben met problemen als verdroging, versnippering en vermesting. Juist daarom is het belangrijk om aaneengesloten gebieden te realiseren. Mijn droom is dat we een landschap krijgen waarin het zoemt van insecten, patrijzen en kwartels tussen akkers met akkerranden doorlopen en waar natuur en platteland elkaar aanvullen. Daar heb je organisaties voor nodig die goed met elkaar samenwerken.”